apkirpti

apkirpti
2 apkir̃pti intr. Žln, Grl apgižti: Nūdienos visą [pieną] išbaltinau: vakarykščias, rodos, jau apkirpo V.Krėv. Vasarą pienas greitai apkir̃psta Vs. Padėjau šiltai pieną, jis ėmė ir apkir̃po Brt. Atnešk geresnio pieno: šitas jau apkirpęs Kt. Tas pienas nei saldus, nei rūgštus, tik apkir̃pęs Srj. Įpilk katei apkir̃pusio pieno Alk. | refl.: Atnešė vakarykščio pieno apsikirpusio, ir valgyk Vlk. Pienas nedaug apsikir̃pęs, išnešk kamaron, tai surugs . \ kirpti; apkirpti; prikirpti; sukirpti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apkirpti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda paveikslo kraštams nukirpti. Prieš kerpant pažymima stačiakampė paveikslo sritis, kuri turi likti įvykdžius apkirpimo komandą. Iliustraciją žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys:… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • apkirpti — 1 apkir̃pti, àpkerpa, o tr. 1. truputį, ne visai nukirpti: Juras apkirpo jam (Kaziukui) paausiukus, sušukavo P.Cvir. Jam (Samsonui) bemiegant, apkirpo galvą ir išdavė jį filistinams S.Stan. | refl. tr.: Gera, kad patys sau apskerpa Sdk. Nes jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkirpti — apkir̃pti vksm. Apkirpaũ apibri̇̀zgusius skarẽlės, stáltiesės kraštùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • crop — apkirpti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda paveikslo kraštams nukirpti. Prieš kerpant pažymima stačiakampė paveikslo sritis, kuri turi likti įvykdžius apkirpimo komandą. Iliustraciją žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • image border — paveikslo kraštas statusas T sritis informatika apibrėžtis Įsivaizduojama linija, ribojanti paveikslui skirtą vietą. Paveikslas gali būti mažesnis už jam skirtą vietą. Jis gali turėti nupieštą rėmelį, kuris ↑piešyklės požiūriu yra paveikslo dalis …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • paveikslo kraštas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Įsivaizduojama linija, ribojanti paveikslui skirtą vietą. Paveikslas gali būti mažesnis už jam skirtą vietą. Jis gali turėti nupieštą rėmelį, kuris ↑piešyklės požiūriu yra paveikslo dalis ir turi tilpti į… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • berniokiškai — berniõkiškai prv. Berniõkiškai apkirpti̇̀ plaukai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgamulinti — apgamùlinti intr. 1. negražiai apkirpti plaukus: Nugi kas tave teip apgamùlino – bjauru žiūrėt! Rdm. 2. refl. apsirišti, apsisukti (negražiai): Kam dar tuo skepetu apsigamùlinai, nešalta Rdm. gamulinti; apgamulinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibalvoninti — ×apibalvõninti tr. prastai apkirpti. | refl.: Reiks kur drožti apsibalvõninti Srj. balvoninti; apibalvoninti; nubalvoninti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibaužinti — 1 apibaũžinti tr. trumpai apkirpti: Labai apibaũžinai kirpdamas Ds. | refl.: Prieš šventes ir man reikia apsibaũžint Ds. baužinti; apibaužinti; atbaužinti; nubaužinti; pabaužinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”